NEWSLETTER

Προσθέστε εδώ το e-mail σας για να σας έχουμε πάντα ενήμερους


Με μια ματιά

Γερμανία
Γίνε δωρητής οργάνων
Πραγματοποίηση  εκστρατείας του γερμανικού Ομοσπονδιακού Κέντρου Υγειονομικής Κατάρτισης για την ενθάρρυνση ατόμων να αποκτήσουν κάρτα δωρητή οργάνου.


Ιταλία
Νέα εκστρατεία για την εποχιακή γρίπη: 2010-2011
Τον Οκτώβριο, το υπουργείο Υγείας ξεκίνησε νέα εκστρατεία κατά της εποχιακής γρίπης με στόχο τις κυριότερες ομάδες κινδύνου οι οποίες θα μπορούν να εμβολιαστούν δωρεάν.

Λουξεμβούργο
Έρευνα για τους νέους και το κάπνισμα
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η TNS Ilres σε συνεργασία με την Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer (λουξεμβουργιανό ίδρυμα κατά του καρκίνου), στο Λουξεμβούργο, λιγότεροι από 1 στους 10 νέους (18 ετών και κάτω) καπνίζουν. Η έρευνα αυτή, στην οποία συμμετείχαν 807 νέοι ηλικίας 11 18 ετών, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας του εν λόγω ιδρύματος κατά του καπνίσματος, με στόχο να διερευνήσει τη στάση των νέων απέναντι στο κάπνισμα.

Γαλλία
Νέος δικτυακός τόπος της εκστρατείας κατά του καρκίνου: 2009-2013
Ο νέος δικτυακός τόπος παρουσιάζει τους πέντε βασικούς τομείς της εκστρατείας (έρευνα, παρατήρηση, πρόληψη και διάγνωση, φροντίδα των ασθενών, ζώντας με τον καρκίνο και μετά τον καρκίνο), καθώς και τα διάφορα σχέδια και μέτρα που θα ληφθούν.

Βέλγιο
Πώς φροντίζετε την καρδιά σας;
Οι καρδιολογικές εταιρείες του Βελγίου και του Λουξεμβούργου εγκαινίασαν δικτυακό τόπο με πρακτικές συμβουλές για τη φροντίδα της καρδιάς και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Ηνωμένο Βασίλειο
Το 15% των θανάτων στην Αγγλία οφείλονται στην άνοια
Η άνοια αποτελεί την αιτία του 15% σχεδόν των θανάτων στην Αγγλία, σύμφωνα με έκθεση του National End of Life Care Intelligence Network (NEoLCIN).

Φινλανδία
Συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας στο τελικό στάδιο ζωής
Οι πρόσφατα δημοσιευθείσες συστάσεις για τη φροντίδα στο τελικό στάδιο ζωής στοχεύουν στη συστηματοποίηση της φροντίδας αυτής και στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε όλα τα σημεία της χώρας.

Εκδηλώσεις


Αξιολόγηση της διατροφικής πολιτικής της ΕΕ (Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2010)

Η εκδήλωση θα αποτελέσει μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και τη χάραξη πλαισίου για τη μελλοντική πολιτική. Διάφορες χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Σλοβενία) θα παρουσιάσουν και θα αξιολογήσουν τις διατροφικές τους πολιτικές.

Έκδοση του ΠΟΥ: ψυχική υγεία και ευεξία στον χώρο εργασίας
Η έκδοση αυτή συγκεντρώνει τις εισηγήσεις σε συνέδριο του ΠΟΥ του 2009 για την ψυχική υγεία και την ευεξία στον χώρο εργασίας. Η έκδοση αυτή προτείνει, αφενός, τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων των σημερινών συνθηκών εργασίας στην ψυχική υγεία και την ευεξία των εργαζομένων και, αφετέρου, εξάλειψης των εμποδίων στην απασχόληση ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσιεύει στοιχεία για τον έλεγχο και την πρόληψη της Ηπατίτιδας
To ECDC δημοσίευσε δύο νέες εκθέσεις για την ηπατίτιδα B και Γ: "Έλεγχος και Πρόληψη της Ηπατίτιδας B και Γ στην Ευρώπη" και "Ηπατίτιδα B και Γ στις γειτονικές χώρες της ΕΕ: κρούσματα, επιβάρυνση από τη νόσο και πολιτικές προληπτικού ελέγχου".

Το EMCDDA και η CICAD–OAS εκδίδουν κοινό οδηγό για τη δημιουργία εθνικών παρατηρητηρίων ναρκωτικών
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, από την πλευρά της ΕΕ, και η Διαμερικανική Επιτροπή για τον Έλεγχο της Χρήσης Ναρκωτικών,  από την πλευρά των ΗΠΑ, εξέδωσαν κοινό οδηγό για τον τρόπο δημιουργίας εθνικών παρατηρητηρίων ναρκωτικών.


Τα βακτηρίδια που είναι ανθεκτικά σε πολλά φάρμακα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα στην Ευρώπη
Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ/ ECDC), η αντοχή στα αντιβιοτικά εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία σε όλη την ΕΕ: έως και 400.000 ασθενείς πάσχουν ετησίως από λοιμώξεις με αντοχή σε πολλά αντιβιοτικά.
Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: από την πλευρά του ασθενούς (Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2010)
Το στρογγυλό τραπέζι υψηλού επιπέδου θα καλύψει την πλευρά του ασθενούς η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη στη νομοθετική πρόταση για τα δικαιώματα των ασθενών κατά τη διασυνοριακή περίθαλψη. Θα αναλυθούν θέματα όπως η ασφάλεια των ασθενών, η ποιότητα και οι ανισότητες στην περίθαλψη, και θα τονιστεί η προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.


Πηγή: http://ec.europa.eu/health-eu/news_el.htm